Neuartiger Ri-Ladeprozess von Fronius

18. April 2013